Lista Certyfikatów od 2018r.

Kliknij Szczegóły, aby zobaczyć listę certyfikatów Certyfikaty Raiffeisen Centrobank AG, których koordynatorem Oferty Publicznej był Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. od 2018 r.

Lista certyfikatów Raiffeisen Centrobank, których koordynatorem Oferty Publicznej był Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.

Kliknij Szczegóły, aby zobaczyć listę certyfikatów Certyfikaty Raiffeisen Centrobank AG, których koordynatorem Oferty Publicznej był Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.

Certyfikaty strukturyzowane Raiffeisen Centrobank

Certyfikaty strukturyzowane są przeznaczone zarówno dla inwestorów poczatkujących, jak i dla zaawansowanych. Szeroka gama produktów Raiffeisen Centrobank notowana na GPW to:

  • Bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu - pełna informacja o produkcie i emitencie
  • Dywersyfikacja geograficzna- dostęp do surowców i rynków międzynarodowych
  • Bieżąca wycena inwestycji oraz możliwość natychmiastowej sprzedaży
  • Brak opłat za zarządzanie

Certyfikaty strukturyzowane - najczęściej zadawane pytania

Kliknij Szczegóły, aby zobaczyć listę najczęściej zadawanych pytań odnośnie certyfikatów strukturyzowanych.

Lista certyfikatów RCB, których instrumentem bazowym są indeksy

Dzięki certyfikatom strukturyzowanym inwestorzy indywidualni zyskali możliwość inwestycji w indeksy międzynarodowe. Inwestycja w certyfikaty oparte o indeksy umożliwia udział w rozwoju indeksu bez opłat za zarządzanie i bez określonego terminu zapadalności.

Kliknij Szczegóły, aby zobaczyć kompletną listę certyfikatów indeksowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank

Lista certyfikatów RCB, których instrumentem bazowym są towary

Ze względu na złożoność transakcji związanych z fizycznym nabyciem towarów, inwestycja bezpośrednia jest niezwykle trudna. Dzięki certyfikatom inwestorzy indywidualni uzyskali dostęp do nieskomplikowanego i taniego instrumentu umożliwiającego im udział we wzroście lub spadku cen towarów.

Kliknij Szczegóły, aby zobaczyć kompletną listę certyfikatów towarowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank.

Lista certyfikatów RCB, których instrumentem bazowym są akcje

Certyfikaty strukturyzowane umożliwiają inwestowanie w akcje spółek krajowych i międzynarodowych, a w tym szeroką gamę produktów z dźwignią finansową. Instrumenty te umożliwiają udział zarówno we wzroście jak i spadku cen akcji.

Kliknij Szczegóły, aby zobaczyć kompletną listę certyfikatów akcyjnych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank.