18.07.2014

W przypadku skarg i reklamacji prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres

Jeżeli preferujesz kontakt listowny, pisz na adres: 

 

Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.

ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa

  +48 801 11 77 77 lub +48 22 549 99 77 *

*Koszt połączenia według taryfy operatora.