22.11.2017

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Ze względu na zmiany ram regulacyjnych związanych z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE, które wejdą w życie 3 stycznia 2018 r., Raiffeisen Centrobank AG (?RCB") pojął działania aby spełnić swoje zobowiązania prawne oraz zmniejszyć obciążenie operacyjne dla inwestorów i partnerów biznesowych. Działania te odnoszą się między innymi do trzech serii certyfikatów wyemitowanych przez RCB i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych W Warszawie S.A.:

  • AT0000489778 (Certyfikat Indeksowy/Partycypacyjny Long kontrakt future na ropę naftową Brent)

  • AT0000A0CV71 (Certyfikat Indeksowy/Partycypacyjny Long kontrakt future na ropę naftową Brent)

  • AT0000A0WJH0 (Certyfikat Faktorowy Long kontrakt future na ropę naftową Brent open end)

 

 

  Komunikat emitenta