System transakcyjny R-Broker

R-Broker to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych inwestorów, którzy potrzebują szybkiego i niezawodnego systemu do składania zleceń na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby móc korzystać z systemu R-Broker musisz otworzyć rachunek inwestycyjny w Raiffeisen Brokers.

R-Broker oferuje szeroki wachlarz dodatkowych funkcjonalności:

  • podgląd i zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym
  • historia rachunku
  • dyspozycje
  • różne rodzaje zleceń
  • możliwość uruchomienia zewnętrznych aplikacji np. NOL3
  • możliwość zawierania aneksów do umowy w formie elektronicznej (bez wychodzenia z domu)
  • prezentacja i zarządzanie pakietami usług
  • możliwość personalizacji ustawień systemu

Jak się zalogować do systemy R-Broker:

Po zlaogowaniu do Bankowości internetowej należy wybrać ikonę R-BROKER, lub z LISTY RACHUNKÓW wybrać Rachunek Inwestycyjny.