Universal Trading Platform

 

W dniu 15 kwietnia 2013 r. został wdrożony nowy system transakcyjny Universal Trading Platform (UTP) na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Efektem zmian jest zwiększenie wydajności warszawskiej giełdy, pojawienie się nowych klas instrumentów finansowych oraz nowych rozwiązań inwestycyjnych. System transakcyjny warszawskiej giełdy opiera się na najwyższych światowych standardach, wykorzystywanych z powodzeniem na największych światowych giełdach z grupy NYSE Euronext (Nowy Jork, Paryż, Lizbona czy Amsterdam).

Nowy system transakcyjny niesie za sobą następujące zmiany:

  • wprowadzenie nowego rodzaju zlecenia PEG - to rodzaj zlecenia kroczącego, które automatycznie podąża za najlepszą ceną zlecenia kupna lub sprzedaży w arkuszu i przyjmuje jej wartość, dzięki czemu zwiększa się możliwość jego wykonania. Ponadto istnieje możliwość ustalenia maksymalnego limitu ceny dla kupna i minimalnego dla sprzedaży.
  • wprowadzenie trzech nowych typów ważności zleceń - Ważne na Najbliższy Fixing (WNF), Ważne Na Zamknięcie (WNZ) i Ważne Do Czasu określonego przez składającego zlecenie (WDC).
  • Zlecenie Po Każdej Cenie (PKC) może być zrealizowane częściowo. Jest realizowane z najlepszymi dostępnymi zleceniami po przeciwnej stronie arkusza. Ponadto niezrealizowana na fixingach część zlecenia wciąż pozostanie zleceniem PKC. Zlecenie będzie można złożyć nawet w przypadku, gdy po przeciwnej stronie arkusza nie będzie wystarczającego wolumenu pozwalającego na realizację zlecenia.
  • Zlecenie Po Cenie Rynkowej (PCR) zastąpiło dotychczasowe zlecenia PCR oraz PCRO, można je składać zarówno przed otwarciem, przed zamknięciem jak i w czasie notowań ciągłych. Zlecenia PCR w fazie dogrywki są automatycznie odrzucane. Zlecenie posiada taki sam priorytet w arkuszu jak zlecenie PKC.
  • Wprowadzenie Systemu Animatora Rynku, przeznaczonego do notowania instrumentów, dla których istnieje obowiązek posiadania animatora. Dla każdego instrumentu tylko jeden podmiot może pełnić funkcję animatora. System Animatora Rynku wprowadzono dla notowań takich papierów jak instrumenty strukturyzowane i warranty. W przypadku braku kwotowania instrumentu przez animatora zostanie zawieszona możliwość zawierania transakcji. Zmiana ta również powinna poprawić płynność oraz ogólną jakość notowanych instrumentów.

Więcej szczegółów dotyczących systemu UTP znajduje się na stronach internetowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:

Ulotka porównująca UTP z Warsetem

Prezentacja: Universal Trading Platform (UTP) - nowoczesna platforma obrotu GPW

Prezentacja: UTP - supernowoczesny system transakcyjny - przyjazny dla inwestorów

Co zmieni system UTP

Szkolenie z systemu UTP

Z dniem 15 kwietnia 2013 obowiązuje nowy harmonogram sesji giełdowej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów:

801 117 77 77* lub 22 548 97 77.

*koszt połączenia według taryfy operatora