Połączenie rachunku inwestycyjnego z kontem osobistym

Usługa połączenia konta osobistego z rachunkiem pieniężnym to: 

  • wygodny sposób na zarządzanie środkami pieniężnymi
  • automatyczne przelewy z konta osobistego na rachunek inwestycyjny, gdy zabraknie środków na pokrycie zlecenia