Prowizje i opłaty

Załozenie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Raiffeisen Brokers jest bezpłatne.

Poniżej znajduje się wyciąg z Tabeli opłat i prowizji. Pełna lista opłat związanych z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego znajduje się tutaj.
 
 

Opłaty

Otwarcie, prowadzenie, zamknięcie rachunku

0 zł

Prowizje

 

Internet (min. 4 zł)

Telefon (min. 8 zł)

Prowizja od obrotu instrumentami finansowymi z wyłączeniem obligacji, kontraktów terminowych i opcji

0,38%

0,8%

Prowizja od obrotu obligacjami

0,19%

0,40%

Realizacja zlecenia na rynku opcji

1,8% (min. 2 zł, max. 9 zł od 1 opcji)

2,5% (min. 2 zł, max. 15 zł od 1 opcji)

Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na indeksy

8 zł

10 zł

Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na akcje

3 zł

5 zł

Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na kursy walut

0,5 zł

1,5 zł

Oferta specjalna*

Prowizja od obrotu instrumentami finansowymi z wyłączeniem obligacji, kontraktów terminowych i opcji

0,25% (min. 4 zł)

-

Prowizja od obrotu kontraktami terminowymi na indeksy

7 zł

-

 

 

* - prowizje od wykonywanych zleceń za pośrednictwem Internetu dla Klientów będących studentem do 26 roku życia, członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych lub pracownikiem grupy Raiffeisen